VARFÖR KUBEN?

REN OCH FRISK TEMPERERAD LUFT - MED TYSTA OCH FLEXIBLA VENTILATIONSAGGREGAT
En smidig och prisvärd lösning

En smidig och prisvärd lösning

Kuben Ventilation AB tillverkar och marknadsför ventilationsaggregat som är avsedda att placeras direkt i det rum som ska ventileras, sk. rumsaggregat. Aggregaten, som har sitt största luftflöde genom galler i aggregatets hölje, ansluts huvudsakligen med uteluft- och avluftkanaler, oftast direkt genom yttervägg eller genom tak. Kubens rumsaggregat passar utmärkt för ventilation i skolsalar, samlingslokaler, konferensrum, dagis/fritids, restauranger, kyrkolokaler och liknande.

Extremt tysta aggregat

Extremt tysta aggregat

En av förutsättningarna som krävs för att kunna placera ett ventilationsaggregat alldeles intill ett skrivbord, ett konferensrum eller en skolbänk är att aggregatet är mycket tyst.

Ledande teknik

Ledande teknik

Kubenaggregaten innehåller till- och frånluftfläktar, till- och frånluftfilter, värmeväxlare, eftervärme med el- eller vattenbatteri och inbyggd styrutrustning med luftflödesreglering för tilluft och frånluft, tidsstyrning, för start och stopp eller forcering av luftflödet och temperaturreglering. Vissa aggregat innehåller värmepump och till många av aggregaten kan DX- eller vattenkyla väljas som tillval.

Ordentligt isolerade enheter.

Ordentligt isolerade enheter.

Alla Kubenaggregat isoleras noggrant med ljudabsorberande material. Ytterhöljet har tjock ljuddämpande isolering och luftvägarna i aggregatet är aerodynamiskt utformade med låga lufthastigheter. Isoleringen skärs med millimeterprecision av en för branschen unik maskin med ett oscillerande knivblad.

Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Kuben Ventilation tillverkar också ventilationsaggregat med kanalanslutning på toppen. Dessa aggregat används när till- och frånluftkanaler behövs för att ventilera flera olika rum med samma aggregat eller när aggregatet av någon anledning inte kan stå i rummet som ska ventileras. Även dessa aggregat är mycket tysta och behöver inget speciellt fläktrum utan kan placeras i en korridor, eller i ett förråd eller liknande.

Noggrant testade ljudnivåer

Noggrant testade ljudnivåer

Kuben Ventilation har med hjälp av avancerad ljudmätningsutrustning utvecklat en teknik för ljudabsorption och ljuddämpning som är marknadsledande.

Estetiskt tilltalande

Estetiskt tilltalande

En annan viktig förutsättning för att kunna ha aggregatet alldeles intill sig är att det är snyggt. Som standard är Kubenaggregaten pulverlackerade i vit färg med "kylskåpskvalitet". Som tillval kan aggregaten lackeras i valfri färg och vissa aggregat kan kläs med en vacker träfasad i björk eller furu.