FILTER

Ventilationsaggregaten KUBEN kräver ingen speciell skötsel, förutom filterbyte och rengöring av aggregatet med jämna intervaller.

Normalt byts filtren var 6:e mån. Vid mycket rena lokaler med liten belastning och ren utomhusluft kan intervallet öka upp till ett år.

Om inte regelbundet byte sker blir filtren igensatta, luftmängderna blir reducerade och inomhusluftens kvalitet blir därmed sämre.

 

Vid rutinmässigt byte av filtren blir driftsäkerheten på aggregatet högre och livslängden blir längre med relativt små insatser. 

För att Kubenaggregatens unika tryckfall och ljudegenskaper ska bibehållas samtidigt som filtrens avskiljningsgrad inte ska försämras

är det viktigt att Kubens originalfilter används.

 

 

FILTERPAKET

De färdiga filterpaketen innehåller samtliga filter i rätt filterklass som aggregat är originalutrustat med.

 

BESTÄLLNING

 

Kontrollera alltid aggregatets typskylt för att se vilken aggregattyp som gäller och vilket år aggregatet är tillverkat.

Kontrollera sedan i filterlistan vilka filterpaket eller separata filter som passar och lägg önskat antal i varukorgen.

 

LEVERANS

Filtren levereras omgående från vårt lager till er leveransadress med märkning enligt ert önskemål.

Frakten sker med det förmånligaste av alternativen Schenker och Posten företagspaket.


Önskas någon annat fraktsätt meddelas det i kommentarsfältet i kunduppgifterna.